“Min Gata”-Demokrati&Folkbildning


Under 2022 arbetade vi i workshopform med
verktyg och inspiration och som kan bli
uttrycksmedel för att stärka deltagarna i att
dokumentera sina upplevelser och miljöer.
Exempel på tekniker vi använt -VR , 360 film,Storytelling, photogrammetry, stopmotion

Projektet gjordes i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern Skärholmen-LABBET
Workshops fortsätter under våren 2023
för intresse maila: darlingdesperados@gmail.com

Ett projekt möjlig tack vare Stöd av Stockholms Stad