Workshop/Skapande Skola


Storytelling i 360 och animation för möte med publik

Vi utgår från deltagamas berättelser, erfarenheter och kunskap; vi delar dem och lägger till nya berättelser – vi leker och experimenterar. Målet är att experimentera med olika tekniker för att hitta olika sätt att berätta historier. Virtual reality , 360 film, 2D-animering, sopmotion och mapping projections är exempel på tekniker som vi använder oss av. Vi fokuserar på den kreativa proccessen och följer aktivt med deltagarna genom denna. Vi delar verktyg som inspirerar och som blir uttrycksmedel for att starka deltagamas röster och redskap for att dokumentera sina egna upplevelser och sätt att se världen. 
Deltagarna får praktiska färdigheter inom nämnda tekniker. Det främsta syftet med denna workshop är dock att hitta ett personligt sätt att närma sig teknikema, och se dem som en inspirationskälla när man berättar historier. 
Vi tror att det ar viktigt att dela en mångfald av berättelser, och att det är berättelserna som när de hittar en publik ocksa inspirerar andra att berätta. 
Vi erbjuder en vid palett av tekniska möjligheter för att gestalta sin berättelse, och är öppna for deltagarnas önskemål och behov om de önskar fördjupa sig i eller anvanda sig av en särskild teknik.

Praktiskt innehåll:

Vi utforskar olika typer av animationstekniker och hur man kombinerar dessa beroende av historien du vill berätta, samt vilken effekt du vill uppnå hos publiken. Vi analyserar olika exempel som används i dokumentär, musikvideo och fiktion. 
Vi kommer att arbeta praktiskt med att filma och redigera en enminutsvideo. 
Elevema får presentera projektet för en publik, och Iära sig hur de skapar en miljö där verket  tas emot. Detaljerat schema utvecklas i samråd med lärare. Exempel på verktyg och program som vi anvander och lär oss grundcrna i (efter lärare och elevers önskemål):

• Adobe After Effects: Vi utforskar programmet och dess möjligheter
• 360-kamera och redigering
• Grundläggande principcr for animering
• Rörelse
• Effekter
• Textanimering
• Karaktärsanimation

I projektet “Urban”, på Globala gymnasiets estetiska program årskurs tre , jobbade eleverna med  Stockholms utveckling i ett ämnesövergripande konstprojekt. I gestaltandet av en parkmiljö  bidrog Darling Desperados med tekniskt kunnande, workshops,handledning av elever och lärare samt praktiskt utställningsbyggande. Projektet avslutades med en offentlig utställning på Kafé 44. 

Utan Darling Desperados och deras expertis hade projektet ej gått att genomföra. Elever och lärare på Globala gymnasiet inspirerades och lärde sig mycket av samarbetet.

Helena Larsson  lärare svenska     
& Hans Presto bild,media

Parkitektur